Om författaren

Lars Norberg är född 1934 i Varjisträsk inom Udtja Samebys område i Jokkmokks kommun, död 9 februari 2021 i Stockholm. Som författare antog han pseudonymen Udtja Lasse. Norberg tog jurist kandidatexamen i Uppsala 1961 och genomförde tingstjänstgöring 1961-1964. Norberg blev attaché vid Utrikesdepartementet (UD) 1964 och var konsul i New York 1966-1968. Han var ambassadsekreterare i Tunis 1968-1971, departementssekreterare vid UD 1971-1976, ambassadråd vid nedrustningsdelegationen i Genève 1977-1981 och kansliråd vid UD:s politiska avdelning 1981-1984. Norberg var ambassadör i Harare 1984-1988 och tjänstgjorde vid UD:s politiska avdelning från 1990. Norberg var ambassadör i Genève till 1998.

Lars Norberg var chef för Europeiska unionens övervakningsstyrka på Balkan under det svenska EU-ordförandeskapet 2001. Han blev senare kontaktperson i Makedonien mellan landets regering och den albanska milisen.

I januari 2003 utsågs han till ordförande i den svenska delegation, Renbetesförhandlingsdelegationen, som skulle förhandla med den norska regeringen om renbetesfrågor i gränsområdet mellan de två länderna. En huvuduppgift var en omförhandling av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning som upphörde att gälla 2002 men förlängdes till 2005.

Lars Norbergs erfarenheter av svensk kolonialism, anförande den 6 mars 2013. ©Tor Lennart Tuorda

BESTÄLL BOKEN HÄR

Sports News | Air Jordan 4 – Collection – Sb-roscoff